آدرس ما: کیلومتر 80 جاده تهران ساوه، شهرک صنعتی زاویه، بلوارکوشش، خیابان نرگس 405

تماس: 09123105386

خط مشی

شرکت زرندسازه فعال در زمینه طراحی ٬ساخت و نصب تجهیزات کارخانجات صنعتی ٬رضایت مندی مشتریان و ارائه بهترین کیفیت را جهت تحقق اهداف راهبردی٬ در سر لوحه کار خود قرار داده است ، در این راستا با الگو قرار دادن استاندارد ISO 9001:2008 و گام نهادن در مسیر تعالی سازمانی٬ بهبود مستمر را با توجه به موارد زیر اجرا می نماید:

  • درک٬شفاف سازی و پایش نیازهای مشتریان و اخذ رضایت کامل آنها در تمام زمینه ها
  • توسعه بهینه منابع انسانی و توجه به آموزش ٬رشد٬یادگیری و نوآوری
  • اجرای فعالیتها و پروژه های سازمان بر مبنای استانداردهای معتبر
  • تحقیق و توسعه به منظور ایجاد و توسعه دانش مهندسی و ساخت٬مدیریت و اجرای پروژه ها
  • توسعه فرهنگ سازمانی
  • افزایش بهره وری٬کاهش هزینه ها ٬تحویل به موقع
  • توسعه مشتریان و بازارهای داخلی و دستیابی به علوم مدرن ساخت تجهیزات
  • توسعه و فناوری اطلاعات

مدیریت و کارکنان شرکت زرند سازه همواره ضمن درک مفاهیم این خط مشی٬ تعهد و پایبندی خود را به اصول و اهداف تعیین شده از طریق مشارکت در اجرای آن اعلام می دارند.

اینجانب ضمن اعلام اعتقاد راسخ و پایبندی خود به اهداف اعلام شده در این خط مشی٬از کلیه همکاران انتظار دارم ضمن فراگیری٬ درک و اجرای کامل الزامات این سیستم در جهت دستیابی به اهداف خط مشی و بهسازی مستمر نظام مدیریت کیفیت در شرکت تلاش نمایند.

مدیر عامل