آدرس ما: کیلومتر 80 جاده تهران ساوه، شهرک صنعتی زاویه، بلوارکوشش، خیابان نرگس 405

تماس: 09123105386

فرصت های شغلی

[vc_row][vc_column][hm_title type=”main_title” font=”lato_font” footer=”line_dot” transform=”capitalize” align=”capitalize”]استخدام شما[/hm_title][hm_desc type=”1″ align=”left”]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است.[/hm_desc][vc_empty_space height=”40px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][hm_title type=”normal_title” align=”capitalize” color=”#444444″]فرصت های شغلی[/hm_title][hm_accordion type=”toggle” arrow=”plus_minus”][hm_accordion_tab expanded=”yes” title=”طراحی وب سایت”][hm_text]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_text][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مورد نیاز[/hm_title][vc_empty_space height=”10px”][hm_lists style=”check_arrows”][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][/hm_lists][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مهم[/hm_title][hm_lists style=”red_rounded_arrows”][hm_lists_row]10 سال سابقه کار[/hm_lists_row][hm_lists_row]زندگی در تهران[/hm_lists_row][hm_lists_row]داشتن ماشین[/hm_lists_row][hm_lists_row]حداکثر 30 سال سن[/hm_lists_row][/hm_lists][hm_button type=”simple” title=”استخدام” url=”#” bg_color=”#3a4545″ bg_hover=”#1ccdca” margin_top=”20″ margin_bottom=”7″][/hm_accordion_tab][hm_accordion_tab expanded=”no” title=”مدیریت عمومی”][hm_text]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_text][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مورد نیاز[/hm_title][vc_empty_space height=”10px”][hm_lists style=”check_arrows”][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][/hm_lists][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مهم[/hm_title][hm_lists style=”red_rounded_arrows”][hm_lists_row]10 سال سابقه کار[/hm_lists_row][hm_lists_row]زندگی در تهران[/hm_lists_row][hm_lists_row]داشتن ماشین[/hm_lists_row][hm_lists_row]حداکثر 30 سال سن[/hm_lists_row][/hm_lists][hm_button type=”simple” title=”استخدام” url=”#” bg_color=”#3a4545″ bg_hover=”#1ccdca” margin_top=”20″ margin_bottom=”7″][/hm_accordion_tab][hm_accordion_tab expanded=”no” title=”مدیریت بخش پشتیبانی”][hm_text]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_text][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مورد نیاز[/hm_title][vc_empty_space height=”10px”][hm_lists style=”check_arrows”][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][/hm_lists][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مهم[/hm_title][hm_lists style=”red_rounded_arrows”][hm_lists_row]10 سال سابقه کار[/hm_lists_row][hm_lists_row]زندگی در تهران[/hm_lists_row][hm_lists_row]داشتن ماشین[/hm_lists_row][hm_lists_row]حداکثر 30 سال سن[/hm_lists_row][/hm_lists][hm_button type=”simple” title=”استخدام” url=”#” bg_color=”#3a4545″ bg_hover=”#1ccdca” margin_top=”20″ margin_bottom=”7″][/hm_accordion_tab][hm_accordion_tab expanded=”no” title=”بخش اشتراک گذاری وب سایت”][hm_text]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_text][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مورد نیاز[/hm_title][vc_empty_space height=”10px”][hm_lists style=”check_arrows”][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][/hm_lists][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مهم[/hm_title][hm_lists style=”red_rounded_arrows”][hm_lists_row]10 سال سابقه کار[/hm_lists_row][hm_lists_row]زندگی در تهران[/hm_lists_row][hm_lists_row]داشتن ماشین[/hm_lists_row][hm_lists_row]حداکثر 30 سال سن[/hm_lists_row][/hm_lists][hm_button type=”simple” title=”استخدام” url=”#” bg_color=”#3a4545″ bg_hover=”#1ccdca” margin_top=”20″ margin_bottom=”7″][/hm_accordion_tab][hm_accordion_tab expanded=”no” title=”مدیریت بخش فروش “][hm_text]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_text][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مورد نیاز[/hm_title][vc_empty_space height=”10px”][hm_lists style=”check_arrows”][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][/hm_lists][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مهم[/hm_title][hm_lists style=”red_rounded_arrows”][hm_lists_row]10 سال سابقه کار[/hm_lists_row][hm_lists_row]زندگی در تهران[/hm_lists_row][hm_lists_row]داشتن ماشین[/hm_lists_row][hm_lists_row]حداکثر 30 سال سن[/hm_lists_row][/hm_lists][hm_button type=”simple” title=”استخدام” url=”#” bg_color=”#3a4545″ bg_hover=”#1ccdca” margin_top=”20″ margin_bottom=”7″][/hm_accordion_tab][hm_accordion_tab expanded=”no” title=”سئو کامل سایت و بهینه ستزی”][hm_text]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_text][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مورد نیاز[/hm_title][vc_empty_space height=”10px”][hm_lists style=”check_arrows”][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][/hm_lists][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مهم[/hm_title][hm_lists style=”red_rounded_arrows”][hm_lists_row]10 سال سابقه کار[/hm_lists_row][hm_lists_row]زندگی در تهران[/hm_lists_row][hm_lists_row]داشتن ماشین[/hm_lists_row][hm_lists_row]حداکثر 30 سال سن[/hm_lists_row][/hm_lists][hm_button type=”simple” title=”استخدام” url=”#” bg_color=”#3a4545″ bg_hover=”#1ccdca” margin_top=”20″ margin_bottom=”7″][/hm_accordion_tab][hm_accordion_tab expanded=”no” title=”برنامه نویسی وب سایت”][hm_text]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_text][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مورد نیاز[/hm_title][vc_empty_space height=”10px”][hm_lists style=”check_arrows”][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][/hm_lists][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مهم[/hm_title][hm_lists style=”red_rounded_arrows”][hm_lists_row]10 سال سابقه کار[/hm_lists_row][hm_lists_row]زندگی در تهران[/hm_lists_row][hm_lists_row]داشتن ماشین[/hm_lists_row][hm_lists_row]حداکثر 30 سال سن[/hm_lists_row][/hm_lists][hm_button type=”simple” title=”استخدام” url=”#” bg_color=”#3a4545″ bg_hover=”#1ccdca” margin_top=”20″ margin_bottom=”7″][/hm_accordion_tab][hm_accordion_tab expanded=”no” title=”توسعه نرم افزاری و امنیت”][hm_text]لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_text][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مورد نیاز[/hm_title][vc_empty_space height=”10px”][hm_lists style=”check_arrows”][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][hm_lists_row] لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. [/hm_lists_row][/hm_lists][hm_title type=”small_title” font=”lato_font” transform=”uppercase” align=”capitalize”]مهم[/hm_title][hm_lists style=”red_rounded_arrows”][hm_lists_row]10 سال سابقه کار[/hm_lists_row][hm_lists_row]زندگی در تهران[/hm_lists_row][hm_lists_row]داشتن ماشین[/hm_lists_row][hm_lists_row]حداکثر 30 سال سن[/hm_lists_row][/hm_lists][hm_button type=”simple” title=”استخدام” url=”#” bg_color=”#3a4545″ bg_hover=”#1ccdca” margin_top=”20″ margin_bottom=”7″][/hm_accordion_tab][/hm_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/3″][hm_title type=”normal_title” align=”capitalize” color=”#444444″]ارسال رزومه کاری[/hm_title]

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

[/vc_column][/vc_row]